Сул орон тооны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа.

Хөдлөх бүрэлдэхүүн бүртгэлийн мэргэжилтэн ажлын байранд сул орон тооны сонгон шалгаруулалт зарлалаа.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2023-03-20 өдөр 09:55:2 цаг