Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дотоод хяналтын журам

Төвийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах дотоод хяналтын журмыг шинэчлэн баталлаа.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2024-05-07 өдөр 10:50:3 цаг