Ажил мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа.

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2023 оны 01 дүгээр шуурхай хуралдаанаас өгөгдсөн  "Бүх харьяа байгууллагууд бүтэц, зохион байгуулалтын зөв хувилбар, оновчтой санал боловсруулж, шаардлагагүй орон тоог хасах, үр ашиггүй зардлыг бууруулж ажилчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх санал, шийдэл гаргаж танилцуулах" үүрэг даалгаврын хүрээнд төвийн ажил мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2023-03-06 өдөр 10:17:0 цаг