СУУРЬ БҮТЦҮҮД ХООРОНДЫН ГАЛТ ТЭРЭГ, ВАГОН СОЛИЛЦООНД СУДАЛГАА ХИЙЖ БАЙНА

Төмөр замын тээврийн тухай хууль, Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагын журамд заасан суурь бүтэц эзэмшигч хоорондын хөдөлгөөний удирдлага, зохион байгуулалтын харилцан уялдааг хангах, хөдөлгөөний удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн суурь бүтэц эзэмшигчийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүргийн хүрээнд суурь бүтэц хоорондын галт тэрэг, вагон солилцоонд улирал бүр судалгаа хийж төмөр замын байгууллагуудаас санал авч Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт танилцуулж байна.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-09-17 өдөр 17:01:1 цаг