Эрхүүгийн зам харилцааны улсын их сургуульд "Мэдээлэл технологи" чиглэлээр магистрын эчнээ хөтөлбөрт бүртгэж байна.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2020-07-27 өдөр 11:32:0 цаг