"Төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаанд оролцогчдын технологийн нэгдсэн горим"-д санад

ГТХЗНТөвөөс  боловсруулсан "Төмөр замын тээврийн үйл ажиллагаанд оролцогчдын технологийн нэгдсэн горим"-д санал авч байна. Саналаа Lhagvaa@rtcc.mrtd.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Энд дарж үзнэ үү 

Дуусах өдөр: 2021-05-10