Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх нь

Төвийн Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус комиссоос гамшгийн үеийн эрсдэл, түүнийг даван туулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгуулж, нийт ажилтнуудад мэдээлэл өглөө

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2022-07-04 өдөр 13:58:0 цаг