Ажилтны ерөнхий мэдлэгийн түвшинг тогтоох шалгалт авлаа

“ГТХЗНТ” УТҮГ-аас 2019 оныг “Хувь хүний хөгжил мэргэжлийн ур чадварыг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан төвийн захирлын 2019 оны 09 дүгээр сарын 20-ны А/56 дугаар тушаалаар “Ажилтны хууль тогтоомж, ерөнхий мэдлэгийн түвшинг тогтоох шалгалт”-ыг 10 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулж, нийт ажилтнуудаас

  1. МУ-ын хууль тогтоомж, дүрэм журам, холбогдох эрх зүйн баримт бичиг, төмөр замын мэргэжлийн ашиглалтын ажлын үндсэн үзүүлэлтүүд, ТАД, IQ-ийн асуултууд хосолсон ерөнхий тестийн шалгалт
  2. Ур чадвар, албан хэрэг хөтлөлтийн шалгалт
  3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох ярилцлагын асуултууд гэсэн 3 хэсэгээр шалгалт авлаа.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2019-12-17 өдөр 09:00:3 цаг