Алсын хараа 2050

Монгол Улсын Засгийн Газрын "Алсын хараа 2050" урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг төрийн албан хаагчдад таниулах сургалт мэдээллийн арга хэмжээг 2022 оны 09 дүгээр сарын 23, 24-ний өдрүүдэд Зам, тээврийн салбарын удирдах албан тушаалтнуудын дунд зохион байгуулж, төвийн 3 албан хаагч хамрагдан сертификат авлаа.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2022-10-03 өдөр 11:00:0 цаг