ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗУРМАГИЙН ТАСАЛДЛЫН СУДАЛГАА, ТАЙЛАНГ ЗТХЯ-НД ТОГТМОЛ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журмын “1.6 ...хөдөлгөөний нэгдсэн зурмаг боловсруулах, түүнд өөрчлөлт оруулах, хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагийн хэрэгжилтэд хяналт тавих бөгөөд төрийн байгууллага болон олон нийтийг зохих мэдээллээр хангаж ажиллана.” гэж заасны дагуу галт тэрэгний хөдөлгөөний зурмагийн тасалдлын судалгаа, тайланг зорчигчийн болон ачааны галт тэрэгний явуулалт, өнгөрүүлэлт, өртөөд, тасалдлын шалтгаан, алба, аж ахуйн нэгж, зурмагийн биелэлтээр нарийвчлан гаргаж Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт улирлаар 3, сараар 9, нийт 12 удаа албан бичгээр тайлагнаж ажиллалаа.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-09-06 өдөр 10:21:3 цаг