"Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч төмөр замын байгууллагын нэгдсэн технологийн горим"-ын төсөлд санал авч байна

ГТХЗНТөвөөс  боловсруулсан "Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч төмөр замын байгууллагын нэгдсэн технологийн горим"-д санал авч байна. Саналаа Lhagvaa@rtcc.mrtd.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

Энд дарж үзнэ үү 

Дуусах өдөр: 2021-05-10