УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
Нэр Хавсаргасан файл
1 МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2023 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ Татах
2 МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТАЛСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Татах
3 Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай Татах
4 Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай /37-р тогтоол/ Татах
5 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай /32-р тогтоол/ Татах