УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
Нэр Хавсаргасан файл
1 Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай Татах
2 Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай /37-р тогтоол/ Татах
3 Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлах тухай /32-р тогтоол/ Татах