Ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, шагнах журам

Төвийн ажилтны ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх, шагнах журмыг шинэчлэн баталлаа.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2024-05-07 өдөр 10:10:0 цаг