Төмөр замын стандартууд

Томъёо

Хуудас

Нэр

Линк

1

MNS 3084:2013

10 х

Ачилт  буулгалт ба сэлгээний ажлын үед вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах ерөнхий шаардлага

үзэх

2

MNS 5833:2014

50 х

Төмөр замд барилга байгууламжийн ойртолтын болон хөдлөх бүрэлдэхүүний овор хэмжээ

үзэх

3

MNS 5876:2012

25 х

Төмөр замын зорчигч тээврийн үйлчилгээ Зорчигчийн галт тэрэг, вагон дахь үйлчилгээний ерөнхий шаардлага

үзэх

4

MNS 5877:2008

16 х

Гол замын ба сэлгээний илчит тэрэгний ялгаруулах хорт бодис болон ажилласан хийн утаажилт. Норм хэмжээ ба тодорхойлох арга

үзэх

5

MNS 6060:2010

20 х

Төмөр замын зурвас газарт тавих шаардлага

үзэх

6

MNS 6229:2010

76 x

1520 мм-ийн царигтай төмөр зам. Техникийн ерөнхий шаардлага

үзэх

7

MNS 6312:2012

40 x

Төмөр замын зорчигчийн вагон. Техникийн ерөнхий шаардлага

үзэх

8

MNS 6387-1:2013

63 х

Төмөр зам. Зам. замын аж ахуйн нэр томъёо, тодорхойлолт

үзэх

9

MNS 6387-2:2013

31 х

Төмөр замын автоматик ба телемеханикийн нэр томьёо, тодорхойлолт

үзэх

10

MNS 6387-3:2013

55 х

Төмөр зам. Xөдлөх бүрэлдэхүүний нэр  томьёо, тодорхойлолт

үзэх

11

MNS 6387-4:2016

38 x

Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалтын нэр томьёо, тодорхойлолт

үзэх

12

MNS 6431:2014

4 x

Төмөр замын дохиоллын байгууламжийн гэмтэл саатлын бүртгэлийн систем

үзэх

13

MNS 6600:2016

5 x

Ачааны вагоны 18–100 загварын тэргэнцэрийн ширмэн үрэлтийн шаантаг. Техникийн шаардлага

үзэх

14

MNS 6630-1:2016

23 x

Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 1-р хэсэг: Төмөр замын зорчигчийн вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага

үзэх

15

MNS 6630-2:2016

32 x

Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 2-р хэсэг: Төмөр замын ачааны вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага

үзэх

16

MNS 6630-3:2016

16 x

Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 3-р хэсэг: Татах хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалтад тавих шаардлага

үзэх

17

MNS 6630-4:2016

11 x

Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 4-р хэсэг: Төмөр замын, замын тусгай хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалтад тавих шаардлага

үзэх

18

MNS 6631-0:2016

12 x

Төмөр замын кодчилол. 0-р хэсэг: Төмөр замын салбарын объектуудын код боловсруулах болон ашиглах. Ерөнхий зарчим

үзэх

19

MNS 6631-1:2016    

3 x

Төмөр замын кодчилол. 1-р хэсэг: Төмөр замын тээврийн сүлжээн дэх байгууллага, суурь бүтэц эзэмшигч болон бусад оролцогч компаниудын нэгдсэн тоон кодчилол

үзэх

20

MNS 6631-2:2016 

11 x

Төмөр замын кодчилол. 2-р хэсэг: Төмөр замын үйл ажиллагааны объектуудын байршлын нэгдсэн тоон кодчилол

үзэх

21

MNS 6631-14:2016

6 x

Төмөр замын кодчилол. 14-р хэсэг: Төмөр замын харилцаанд ашигладаг улс орны нэгдсэн тоон кодчилол

үзэх

22

MNS 6632:2016  

40 x

Төмөр замын хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын мөрдөх төмөр замуудын үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох нэгдсэн аргачлал

үзэх

23

MNS 6633:2016   

13 x

Ачаа тээврийн төвлөрсөн нэгдмэл удирдлага

үзэх

24

MNS EN 12080 :2016

32 х

Төмөр замын хэрэглээ. Гүүшин. Өнхрөх холхивч

үзэх

25

MNS EN 12507 :2015

9 х.

Төмөр замын тээвэрлэлт, хадгалалт, түгээлтийн үйлчилгээнд EN ISO 9001:2000 стандартыг хэрэглэх заавар

үзэх

26

MNS EN 12798 :2015

10 х

Тээврийн Чанарын удирдлагын тогтолцоо. Авто зам, төмөр зам, дотоодын усан тээврээр аюултай ачаа тээвэрлэхэд Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлага EN ISO 9001 стандартын нэмэлт хэрэглээ

үзэх

27

MNS EN 13481-1:2013

15 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон  дэрний бэхэлгээний иж  бүрдэл. 1-р хэсэг: Техникийн ерөнхий шаардлага

үзэх

28

MNS EN 13481-2:2013

6 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон  дэрний бэхэлгээний иж бүрдэл.  2-р хэсэг: Нэр томьёо, тодорхойлолт

үзэх

29

MNS 2092:2011

4 х

1520 мм царигийн төмөр замын модон дэр. Техникийн шаардлага

үзэх

30

MNS 2848:2011

6 х

1520мм царигтай төмөр замын суман шилжүүлгийн модон дүнз. Техникийн шаардлага

үзэх

31

MNS 6144:2010

31х

Төмөр замын дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолын байгууламжийн элементүүдийн тэмдэглэгээ

үзэх

32

MNS 6276:2011

27 x

Төмөр замын ачааны вагон. Техникийн ерөнхий шаардлага

үзэх

33

MNS 6277:2011

40 x

Төмөр замын автоматик, телемеханикийн байгууламжийг ашиглалтад оруулах. Ерөнхий шаардлага

үзэх

34

MNS 6313:2012

34 x

Төмөр замын дохиоллын системийн техник ашиглалтын ерөнхий шаардлага

үзэх

35

MNS 6432:2014

6 x

Төмөр замын цахилгаан төвлөрүүлэлтийн байгууламжийн арчилгаа үйлчилгээний дэвшилтэт технологи

үзэх

36

MNS 6433:2014

5 x

Төмөр замын дохиолол, холбооны байгууламжийг өвөлд бэлтгэхэд тавих шаардлага

үзэх

37

MNS 6434:2014

29 x

Төмөр замын дохиоллын микропроцессорон системийн мэдээллийн дэлгэц дээрх дүрслэл, тэмдэг, тэмдэглэгээ

үзэх

38

MNS 6435:2014

11 x

Төмөр замын дохиоллын систем болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтын хэрэгсэлд тавих тоон шаардлага

үзэх

39

MNS 6466:2016

17 x

Вагоны техникийн үзлэг, үйлчилгээ, засвар. Ерөнхий шаардлага

үзэх

40

MNS EN 13146-1:2013

5 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 1-р хэсэг: Зам төмрийн туугдалтын эсэргүүцлийг тодорхойлох арга

үзэх

41

MNS EN 13146-2:2013

5 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 2-р хэсэг: Мушигралтын эсэргүүцлийг тодорхойлох арга

үзэх

42

MNS EN 13146-3:2013

8 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 3-р хэсэг: Цохилтын ачааллын бууралтыг тодорхойлох арга

үзэх

43

MNS EN 13146-4:2013

11 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 4-р хэсэг: Ачааллын давтамжийн нөлөөллийг тодорхойлох арга

үзэх

44

MNS EN 13146-5:2013

4 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 5-р хэсэг: Цахилгаан гүйдлийн нэвтрэлтийн эсэргүүцлийгтодорхойлох арга

үзэх

45

MNS EN 13146-6:2013

2 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 6-р хэсэг: Байгаль орчны нөлөөлөлд тавих шаардлага

үзэх

46

MNS EN 13146-7:2013

3 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 7-р хэсэг: Зам төмрийн улны ирмэгт дарах хүчийг тодорхойлох арга

үзэх

47

MNS EN 13146-8:2013

4 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 8-р хэсэг: Ашиглалтанд турших арга

үзэх

48

MNS EN 13146-9:2013

20 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 9-р хэсэг: Даруулгын хөшигдөх хүчийг тодорхойлох арга

үзэх

49

MNS EN 13230-1:2013

28 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэр 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

үзэх

50

MNS EN 13230-2:2013

12 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэр 2-р хэсэг: Урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай төмөр бетон дэр. Техникийн шаардлага

үзэх

51

MNS EN 13231-1:2016

25 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Зам засварын ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах 1-р хэсэг. Чигжээстэй зам дээр хийх засварын ажил Ердийн шугам, суман шилжүүлэг ба огтлолцол

үзэх

52

MNS EN 13231-3:2016

34 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Зам засварын ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах 3-р хэсэг. Зам төмрийг сэргээн засварлах ажлыг хүлээн авах шаардлага

үзэх

53

MNS EN 13232-1:2016

42 x

Төмөр замын зам, суман шилжүүлэг, битүү огтлолцол 1-р хэсэг. Тодорхойлолт

үзэх

54

MNS EN 13232-2:2016

17 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 2-р хэсэг. Геометр бүтцийн шаардлага

үзэх

55

MNS EN 13232-3:2016

16 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг, суман шилжүүлгийн огтлолцол 3-р хэсэг. Хос дугуй зам төмрийн харилцан үйлчлэлд тавих шаардлага

үзэх

56

MNS EN 13232-4:2016

17 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 4-р хэсэг: Шилжүүлэлт, түгжилт, хяналт.

үзэх

57

MNS EN 13232-5:2016

27 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 5-р хэсэг: Суман шилжүүлэг

үзэх

58

MNS EN 13232-6:2016  

26 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 6-р хэсэг: Мохоо болон энгийн тоонолж

үзэх

59

MNS EN 13232-7:2016 

61 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 7-р хэсэг: Хөдөлдөг хэсэгтэй тоонолж

үзэх

60

MNS EN 13232-8:2016

26 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 8-р хэсэг: Зай тохируулагч төхөөрөмж

үзэх

61

MNS EN 13232-9:2016  

63 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 9-р хэсэг: Байршлын бүдүүвч

үзэх

62

MNS EN 13674-1:2014 

2 х

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Зам төмөр. 1-р хэсэг: ―Vignole‖ төмөр замын зам төмөр (46 кг/ м ба түүнээс дээш)

үзэх

63

MNS EN 13674-2:2014

54 х

Зам. зам төмөр : 2-р хэсэг:  ―Vignole‖  төмөр замын (46кг/м ба түүнээс дээш) Зам төмөртэй хоршиж хэрэглэдэг  сум , тоонолжинд тавих шаардлага

үзэх

64

MNS EN 13803-1:2016

13 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын чиглэлийн төслийн үзүүлэлт. 1435 мм ба түүнээс өргөн замын царигтай зам 1-р хэсэг: Энгийн шугам

үзэх

65

MNS EN 13803-2:2016

44 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын чиглэлийн төслийн үзүүлэлт. 1435 мм ба түүнээс өргөн царигтай зам 2-р хэсэг: Суман шилжүүлэг, огтлолцол ба огцом өөрчлөлттэй муруйлт бүхий чиглэлийг төслөх

үзэх

66

MNS EN 13848-1:2016

18 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын геометр шинж чанар 1-р хэсэг. Замын геометр шинж чанарын тодорхойлолт

үзэх

67

MNS EN 13848-2:2016

28 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын геометр шинж чанар 2-р хэсэг. Хэмжих систем-Зам хэмжигч хөдлөх бүрэлдэхүүн

үзэх

68

MNS EN 13848-3:2016

22 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын геометр шинж чанар 3-р хэсэг. Хэмжилтийн систем Зам барилга, засвар үйлчилгээний машин

үзэх

69

MNS EN 13848-4:2016

24 х.

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын геометр шинж чанар 4-р хэсэг. Хэмжилтийн систем Гар ажиллагаатай болон бага оврын төхөөрөмж

үзэх

70

MNS EN 13848-5:2016

18 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын геометр шинж чанар 5-р хэсэг. Геометр чанарын түвшин-Энгийн шугам

үзэх

71

MNS EN 14067-1:2015

6 х

Төмөр замын хэрэглээ – Аэродинамик - 1-р хэсэг: Тэмдэг тэмдэглэгээ, хэмжих нэгж

үзэх

72

MNS EN 14067-2:2015

16 х

Төмөр замын хэрэглээ – Аэродинамик - 2-р хэсэг: Задгай зам дээрх аэродинамик

үзэх

73

MNS EN 14067-3:2015

12 x

Төмөр замын хэрэглээ – Аэродинамик - 3-р хэсэг: Тунел доторх аэродинамик

үзэх

74

MNS EN 14067-4:2016

40x

Төмөр замын хэрэглээ. Аэродинамик. 4-р хэсэг: задгай замын аэродинамикт тавих шаардлага, туршилт хийх аргачлал

үзэх

75

МNS EN 14067-5:2016

31x

Төмөр замын хэрэглээ. Аэродинамик. 5-р хэсэг: Туннелийн аэродинамикт тавих шаардлага, туршилт хийх аргачлал

үзэх

76

MNS EN 14067-6:2016

128x

Төмөр замын хэрэглээ. Аэродинамик. 6-р хэсэг: Хөндлөн салхийг тодорхойлох шаардлага

үзэх

77

MNS EN 14730-1:2014

45 х

Зам. Зам төмрийг алюминотермикийн аргаар гагнах 1-р хэсэг: Гагнуурын үйл ажиллагааг баталгаажуулах

үзэх

78

MNS EN 14730-2:2014

14 х

Зам. Алюминотермикийн аргаар зам төмрийг гагнах 2-р хэсэг: Алюминотермикийн аргаар гагнах гагнуурчдын ур чадвар, гүйцэтгэгчдийн баталгаа ба гагнуурыг хүлээн зөвшөөрөх

үзэх

79

MNS EN 14750-1:2015

19 х

Төмөр замын хэрэглээ – Хот болон хот хоорондын зорчигч тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний агааржуулалт 1-р хэсэг: Тав тухтай байдлын үзүүлэлтүүд

үзэх

80

MNS EN 14750-2:2015

21 х

Төмөр замын хэрэглээ – Хот болон хот хоорондын зорчигч тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний агааржуулалт 2-p хэсэг: туршилтын аргууд

үзэх

81

MNS EN 14969:2016

43 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Төмөр замын замын ажлын гэрээт гүйцэтгэгчийн баталгаажилтын тогтолцоо

үзэх

82

МNS EN 15273-1:2016

204 x

Төмөр замын хэрэглээ. Овор - 1-р хэсэг. Суурь бүтэц ба хөдлөх бүрэлдэхүүний ерөнхий-нийтлэг дүрэм

үзэх

83

МNS EN 15273-2:2016

275 x

Төмөр замын хэрэглээ. Овор - 2-р хэсэг. Хөдлөх бүрэлдэхүүний овор

үзэх

84

MNS EN 15273-3:2016

178 x

Төмөр замын хэрэглээ. Овор - 3-р хэсэг. Хийцийн овор

үзэх

85

MNS EN 50128:2016

104 x

Төмөр замын хэрэглээ. Дохиолол, холбоо ба өгөгдөл боловсруулах систем. Төмөр замын хяналт ба хамгаалалтын системийн програм хангамж

үзэх

86

MNS EN 50129:2016

108 x

Төмөр замын хэрэглээ. Дохиолол, холбоо болон өгөгдөл боловсруулах систем - Аюулгүй байдалтай холбоотой дохиоллын электрон систем

үзэх

87

MNS GOST R 51685:2014

22 x

Төмөр замын зам төмөр Техникийн ерөнхий шаардлага

үзэх

88

MNS 6515:2015

15 х

Тал хээр, говь цөлийн бүсийн авто болон төмөр зам дагуу зэрлэг амьтдад зориулсан гарц. Ерөнхий шаардлага

үзэх

89

MNS EN 13977:2016

40 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Барилга ба засварын зориулалттай зөөврийн машин болон тэрэгт тавих аюулгүйн шаардлаг

үзэх

90

MNS 4700:1999

13 х

Төмөр замд хэрэглэх, урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай бетон дэр.

үзэх

91

MNS EN 13450:2015

32 х

Төмөр замын зурваст хэрэглэх дүүргэгч. Ерөнхий шаардлага

үзэх

92

MNS 6431:2014

4 х

Төмөр замын дохиоллын байгууламжийн гэмтэл саатлын бүртгэлийн систем

үзэх

93

MNS CEN/TR 14310:2015

10 х

Ачаа тээврийн үйлчилгээ. Ачаа тээврийн сүлжээний байгаль орчинд нөлөөлөх талаарх мэдүүлэг ба тайлан

үзэх

94

MNS EN 13876:2015

7 х

Тээвэр. Логистик ба үйлчилгээ. Ачаа тээвэрлэлтийн гинжин хэлхээ. Карго тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх дүрэм

үзэх

95

MNS 5635:2006

5 x

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ.Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ.Ерөнхий шаардлага

үзэх

96

MNS 5523:2013

6 x

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Тээвэр зуучлал. Ерөнхий шаардлага

үзэх

97

MNS 5842:2008

21 x

Зүтгүүр болон вагоны хос дугуйд хэмжил хийхэд ашиглах хэмжих хэрэгсэл ба хүлцэл шалгах хэрэгслийн шалгалт тохируулгын /калибровка/ арга

үзэх

98

MNS 6039:2009

17 x

Илчит тэрэг. Техникийн ерөнхий шаардлага

үзэх

99

MNS 6145:2010

5 x

Илчит тэрэгний тоормосны ширмэн шахавч Техникийн шаардлага

үзэх

100

MNS TB 10004-2016

57 x

Төмөр замын зүтгүүрийн депогийн зураг төсөлд тавих шаардлага

үзэх

101

MNS 3368:1982

2 x

Төмөр замын битүү вагоны цүү цуурганы эрээслүүр

үзэх

102

MNS 6143:2010

31 x

1520 мм-ийн царигтай төмөр замын ачааны вагоны хоёр голт тэргэнцэр. Техникийн ерөнхий шаардлага

үзэх

103

MNS 6436:2014

26 x

Вагоны эд ангийг үл эвдэх сорилын аргаар шалгах. Ерөнхий шаардлага.

үзэх

104

MNS EN 13775-1:2015

5 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 1-р хэсэг: Хэмжилт хийх зарчим

үзэх

105

MNS EN 13775-2:2015

28 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 2-р хэсэг: Тэргэнцэртэй ачааны вагон

үзэх

106

MNS EN 13775-3:2015

29 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 3-р хэсэг: 2 голтой ачааны вагон

үзэх

107

MNS EN 13775-4:2015

28 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 4-р хэсэг: 2 голтой Тэргэнцэр

үзэх

108

MNS EN 13775-5:2015

14 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 5-р хэсэг: 3 голтой Тэргэнцэр

үзэх

109

MNS EN 13775-6:2015

11 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 6-р хэсэг: Олон талын зориулалттай болон томьёолсон ачааны вагон

үзэх

110

MNS GOST R 52330:2015

4 x

Үл эвдэх шалгалт. Тээврийн болон үйлдвэрлэлийн обьектын байдалд хүчдэл-хэв гажилтын шалгалт хийх. Ерөнхий шаардлага

үзэх

111

MNS EN 12561-1:2016

12 x

Төмөр замын хэрэглээ. 1-р хэсэг: Цистерн вагон. Аюултай ачаа тээвэрлэх зориулалттай цистерн вагонд зориулсан техникийн тодорхойлолт, таних тэмдэг бүхий хавтан.

үзэх

112

MNS EN 12561-2:2016

8 x

Төмөр замын хэрэглээ. 2-р хэсэг: Цистерн вагон. Шингэн бүтээгдэхүүнийг доод хэсгээр нь юүлэх төхөөрөмж.

үзэх

113

MNS EN 12561-3:2016

9 x

Төмөр замын хэрэглээ. 3-р хэсэг: Цистерн вагон. Даралттай хийг доороос нь юүлэх ба дүүргэх үед уурыг гаргах төхөөрөмж

үзэх

114

MNS EN 12561-4:2016

5 x

Төмөр замын хэрэглээ. 4-р хэсэг: Цистерн вагон. Шингэн бүтээгдэхүүнийг дээд талаас нь дүүргэх ба юүлэх төхөөрөмж.

үзэх

115

MNS EN 12561-5:2016

4 x

Төмөр замын хэрэглээ. 5-р хэсэг: Цистерн вагон. Шингэн бүтээгдэхүүнийг юүлэх ба дүүргэх үед уурыг буцааж гаргах төхөөрөмж

үзэх

116

MNS EN 12561-6:2016

10 x

 Төмөр замын хэрэглээ. 6-р хэсэг: Цистерн вагон. Нээлхий.

үзэх

117

MNS EN 12561-7:2016

7 x

Төмөр замын хэрэглээ. 7-р хэсэг: Цистерн вагон. Тавцан ба шат

үзэх

118

MNS EN 12561-8:2016

5 x

Төмөр замын хэрэглээ. 8-р хэсэг: Цистерн вагон. Халаалтын холболт

үзэх

119

MNS EN 15877-1:2016

114 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл дээрх тэмдэг, бичиглэл. 1-р хэсэг: Ачааны вагон

үзэх

120

MNS EN 15380-1:2016

17 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгслийн тэмдэглэгээний тогтолцоо. 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

үзэх

121

MNS EN 15380-2:2016

47 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгслийн тэмдэглэгээний тогтолцоо. 2-р хэсэг: Бүтээгдэхүүний бүлэг

үзэх

122

MNS EN 15380-3:2016

8 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгслийн тэмдэглэгээний тогтолцоо. 3-р хэсэг: Бүтээгдэхүүний бүлэг

үзэх

123

MNS 15085-1:2016

5 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн гагнуур. 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

үзэх

124

MNS 15085-2:2016

18 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн гагнуур. 2-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

үзэх

125

MNS 15085-3:2016

42 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн гагнуур. 3-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

үзэх

126

MNS 15085-4:2016

14 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн гагнуур. 4-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

үзэх

127

MNS 15085-5:2016

12 x

Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн гагнуур. 5-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага

үзэх

128

MNS EN 12081:2016

11 x

Төмөр замын хэрэглээ. Гүүшин. Тосолгооны материал.

үзэх

129

MNS EN 12082:2016

24 x

Төмөр замын хэрэглээ. Гүүшин. Ашиглалтын туршилт.

үзэх

130

MNS EN 15437-1:2016

20 x

Төмөр замын хэрэглээ. Гүүшингийн мониторинг. Харилцан үйлчлэл ба хийцийн шаардлага. 1-р хэсэг: Замын хажуугийн төхөөрөмж ба хөдлөх бүрэлдэхүүний гүүшин

үзэх

131

MNS CENT/TS 15718:2016

36 x

Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Цутгамал дугуйд тавих шаардлага

үзэх

132

MNS EN 13260:2016

27 x

Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Хос дугуй. Бүтээгдэхүүний шаардлага

үзэх

133

MNS EN 13262:2016

34 x

Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Дугуй. Бүтээгдэхүүний шаардлага

үзэх

134

MNS EN 13715:2016

21 x

Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Дугуй. Өнхрөх гадаргуун хэлбэр

үзэх

135

MNS EN 13749:2016

55 x

Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Тэргэнцэрийн арлын хийцийн шаардлагыг тодорхойлох арга.

үзэх

136

MNS EN 13913:2016

49 x

Төмөр замын хэрэглээ. Резинэн дүүжингийн бүрдэл хэсэг. Уян полимер. Механик эд анги дээр суурилсан

үзэх

137

MNS EN 15302:2016

108 x

Төмөр замын хэрэглээ. Тэнцүү чанарт конус хэлбэрийг тодорхойлох арга.

үзэх

138

MNS EN 15313:2016

53 x

Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуйн ашиглалтад тавих шаардлага. Хос дугуйны салгалттай ба салгалтгүй засвар үйлчилгээ

үзэх

139

MNS EN 15427:2016

26 x

Төмөр замын хэрэглээ. Дугуй, зам төмрийн үрэлтийн зохицуулалт. Дэлний тосолгоо.

үзэх

140

MNS EN 15687:2016

14 x

Төмөр замын хэрэглээ. 225 kН-аас 250 кН голын статик даацтай ачааны вагоныг гүйлтийн үзүүлэлтээр нь хүлээн авах туршилт

үзэх

141

MNS EN 2542:2010

5 x

Суудлын вагоны тоормосны ширмэн шахавч Техникийн шаардлага

үзэх

142

MNS EN 6146:2010

6 x

Суудлын вагоны тоормосны аравчтай ширмэн шахавч. Техникийн шаардлага

үзэх

143

MNS EN 6500:2015

11 x

Төмөр замын зорчигчийн вагоны техникийн нөөцийн үнэлгээ. Ерөнхий шаардлагууд

үзэх

144

MNS EN 15663:2015

14 x

Төмөр замын хэрэглээ. Тээврийн хэрэгслийн жишиг жинг тодорхойлох

үзэх

Д/д

Томъёо

Стандарт нэр

Хуудас тоо

Линк

1

MNS 3084:2013

Ачилт  буулгалт ба сэлгээний ажлын үед вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах ерөнхий шаардлага

10x

үзэх

 

 

 

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-12-11 өдөр 19:20:4 цаг