“МОНГОЛД ЗОЧЛОХ ЖИЛ-2023” #WelcometoMongolia
 
Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2025 оныг “Монголд зочлох жил” болгон зарласан билээ. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын албан даалгаврын хүрээнд 2023-2025 онд “Монголд зочлох жил”-ийг
✅аялал, жуулчлалын тээврийн дэд бүтцийг сайжруулах, ✅гадаадын болон дотоодын зорчигчдод үзүүлэх тээврийн үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх,
✅аяллын тоо, чиглэл нэмэгдүүлэх,
✅аяллын тийзний үнэ бууруулах, тээврийн үйлчилгээг бүрэн цахимжсан, хялбар, хүнд сурталгүй хүргэх,
✅тээврийн аюулгүй байдлыг сайжруулах,
✅нэгдсэн удирдлага арга зүйгээр хангах зорилт тавин ажиллаж байна.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2023-04-07 өдөр 11:30:0 цаг