"Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв" УТҮГ -ын алсын хараа, эрхэм зорилго