"Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам"-ыг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан журмын төсөлд дараах хаягаар санал авч байна.
Журмын төсөлд өгөх саналаа "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын ахлах мэргэжилтэн Б.Буманцэцэг 
 Холбоо барих утас: 77244406, 99715360
 Цахим шуудан: bumantsetseg@rtcc.mrtd.gov.mn хаягаар 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ний өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү. 
Дуусах өдөр: 2020-02-20