“МУ-ын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал авч байна.

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/154 дүгээр тушаалын арвандолоодугаар хавсралтаар баталсан “МУ-ын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний  бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотойгоор  саналаа ирүүлнэ үү. Журамыг үзэж танилцах бол энд дарна уу. /Хугацаа дууссан/

Дуусах өдөр: 2023-05-17