“Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал авч байна.

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны А/154 дүгээр тушаалын арвандолоодугаар хавсралтаар баталсан “Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулахтай холбоотойгоор  саналаа ирүүлнэ үү. Журамыг үзэж танилцах бол энд дарна уу. 

Дуусах өдөр: 2023-05-01