"Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам”-ыг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан журмын төсөлд санал авч байна

Журмын төсөлд өгөх саналаа ЗТХЯамны ТЗДТБХЗГ-ын мэргэжилтэн Г.Баттуяа

Холбоо барих утас: 21243401, 99103438

Цахим шуудан: battuya@mrtd.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

2018.04.26: "Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам ”-ын төсөлТатаж авах / 

 "Галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам ”-ыг  шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан журмын төсөлд2018 оны 05 дүгээр сарын 18-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна.

Журмын төсөлд өгөх саналаа "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын Эрх зүй гадаад харилцааны мэргэжилтэн О.Анужин 

Холбоо барих утас: 89899232

Цахим шуудан: Ononanujin1030@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

2018.04.20: "Галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам”-ын төсөлТатаж авах / 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 230 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2-д заасан “Төмөр замын дохиолол холбооны журам"-ын төслийг Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн боловсруулаад байна. Иймд уг төслийн талаарх саналаа 2018 оны 05 дүгээр сарын 20-ний өдрийг хүртэл доорх хаягаар ирүүлнэ үү.

Хүндэтгэсэн, 
Холбоо барих утас: 77244404,
Цахим хаяг: graph@rtcc.mrtd.gov.mn
“ГТХЗНТ” УТҮГ-ын ахлах шинжээч Б.Батнасан

2018.04.20:“Төмөр замын дохиолол холбооны журам"-ын төсөл Татаж авах / 

Дуусах өдөр: 2018-05-26