НОРМ, НОРМАТИВ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ

17. 05. 02
posted by: Super User
Hits: 10004

 ДҮРЭМ, ЖУРАМ

 Огноо  Хуудас  Нэр Линк
1. 2008 58 Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм Үзэх
2. 2008  34 Төмөр замын дохиоллын журам Үзэх
3. 2008 64 Галт тэрэгний хөдөлгөөн удирдлагын журам Үзэх
4. 2010 Төмөр замын тээвэр дэх осол, гологдлыг судлан бүртгэх журам Үзэх
5. 2008 39  Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэм Үзэх
6. 2008 16  Төмөр замаар зорчигч, тээш, ачаан тээш тээвэрлэх дүрэм  Үзэх
7. 2014 Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам Үзэх
8. 2010 9 Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам Үзэх
9. 2015 СУУРЬ БҮТЭЦ АШИГЛАЛТЫН ТАРИФ ТОГТООХ АРГАЧЛАЛ Үзэх
10. 2011 Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам Үзэх
11. 2012  13 ТӨМӨР ЗАМЫН АЮУЛТАЙ БҮС, ТӨМӨР ЗАМЫН ЗУРВАС ГАЗАР, АЮУЛГҮЙН БҮСЭД ТӨМӨР ЗАМЫН БОЛОН БУСАД ОБЪЕКТ БАЙРЛУУЛАХ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ,НЭВТРЭХ ЖУРАМ Үзэх
12. 2014  8 Монгол Улсын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам Үзэх
13. 2008 7 ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ БОЛОН СЭЛГЭЭНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНТЭЙ ШУУД  ХОЛБООТОЙ АЖИЛТНЫ САХИЛГЫН ТУСГАЙ ЖУРАМ Үзэх
14. 2014 5 ТӨМӨР ЗАМЫН БАЙГУУЛЛАГУУД ХАРИЛЦАН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ Үзэх
15. 2014 5 ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЗУРМАГ ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ Үзэх
16. 2017 11 Аюултай байгууламж байрлуулах зай, огтлолцлын болон байршлын нөхцөлийг тодорхойлох журам Үзэх
17. 2017 5 Хатуу тооцоот багаж, хэрэгслийг ашиглах болон хүлээлцэх журам Үзэх
18. 2017 26 Төмөр замын гарам ашиглах журам Үзэх
19. 2017 5 Суурь бүтэц ашиглуулах журам Үзэх

НОРМ, НОРМАТИВ

 Огноо  Хуудас  Нэр Линк
1. 1997 44 Монголын төмөр замын (МТЗ) ачааны паркийн вагонд депогийн засвар хийх дүрэм Үзэх
2. 1998 52 Монголын төмөр замын ачааны вагоны заводын засварын дүрэм Үзэх
3. 2014 2 Монгол - Хятадын хооронд аялж байгаа зорчигчийн вагонуудын автомат тоормосыг ашиглахнэмэлт заавар Үзэх
4. 2014 Галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагааны зөрчлийг судлан бүртгэх журам Үзэх
5. 2016 Ачааны паркийн вагоныг нөөцөнд зогсоох, гаргах журам Үзэх
6. 2016 Ачаа тээвэрлэлтийг вагоноор хангах, засварын ажлыг зохион байгуулах, ашиглалтын хугацаа дууссан ачааны вагонуудыг цаашид ашиглах журам Үзэх

 

ДЭЭШЭЭ