Стандарт

15. 09. 28
posted by: Super User
Hits: 5047

 

Томъёо

Хуудас

Нэр

Линк

1

MNS  3084 : 2013

10 х.

Ачилт  буулгалт  ба сэлгээний ажлын үед вагоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах ерөнхий шаардлага

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6579

2

MNS 5833 : 2014

50 х.

Төмөр замд барилга байгууламжийн ойртолтын болон хөдлөх бүрэлдэхүүний овор хэмжэ

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=342

3

MNS  5876 : 2012

25х.

Төмөр замын зорчигч тээврийн үйлчилгээ Зорчигчийн галт тэрэг, вагон дахь үйлчилгээний  ерөнхий шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=1929

4

 

 MNS  5877 : 2008

16 х.

Гол замын ба сэлгээний илчит тэрэгний ялгаруулах хорт бодис болон ажилласан хийн утаажилт.  Норм хэмжээ ба тодорхойлох арга

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=1930

5

MNS  6060 : 2010

20х.

Төмөр замын зурвас газарт тавих шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=2674

6

MNS 6229 : 2010

76 x

1520 мм-ийн царигтай төмөр зам. Техникийн ерөнхий шаардлага

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=3753

7

MNS 6312:2012

40 x.

Төмөр замын зорчигчийн вагон.  Техникийн ерөнхий шаардлага

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4673

8

MNS 6387-1 : 2013

63х

Төмөр зам. Зам. замын аж ахуйн  нэр томъѐо, тодорхойлолт

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6564

9

MNS6387-2 : 2013

31х

Төмөр замын автоматик ба телемеханикийн  нэр томьѐо, тодорхойлолт

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6565

10

 

 MNS 6387-3 : 2013

55х

Төмөр зам. Xөдлөх бүрэлдэхүүний нэр  томьѐо, тодрхойлолт

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6566

11

MNS 6387-4 : 2016

38x

Төмөр замын тээврийн удирдлага, зохион байгуулалтын нэр томьѐо, тодорхойлолт

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6566

12

MNS 6431 : 2014

4 x.

Төмөр замын дохиоллын байгууламжийн гэмтэл саатлын бүртгэлийн систем

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6888

13

MNS 6600 : 2016

5 x.

Ачааны вагоны 18–100 загварын тэргэнцэрийн ширмэн үрэлтийн шаантаг. Техникийн шаардлага

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7498

14

MNS 6630-1 : 2016

  23x

Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 1-р хэсэг: Төмөр замын зорчигчийн вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7636

15

MNS 6630-2 : 2016

32x

Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 2-р хэсэг: Төмөр замын ачааны вагоны дугаарлалтад тавих шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7637

16

MNS 6630-3 : 2016

    16x

Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 3-р хэсэг: Татах хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалтад тавих шаардлага

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7638

17

MNS 6630-4 : 2016

11x

Хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалт. 4-р хэсэг: Төмөр замын, замын тусгай хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаарлалтад тавих шаардлага

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7638

18

MNS 6631-0 : 2016

12x

Төмөр замын кодчилол. 0-р хэсэг: Төмөр замын салбарын объектуудын код боловсруулах болон ашиглах. Ерөнхий зарчим

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7640

19

MNS 6631-1 : 2016    

3x

Төмөр замын кодчилол. 1-р хэсэг: Төмөр замын тээврийн сүлжээн дэх байгууллага, суурь бүтэц эзэмшигч болон бусад оролцогч компаниудын нэгдсэн тоон кодчилол

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7641

20

MNS 6631-2 : 2016 

  11x

Төмөр замын кодчилол. 2-р хэсэг: Төмөр замын үйл ажиллагааны объектуудын байршлын нэгдсэн тоон кодчилол

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7642

21

MNS 6631-14 : 2016

  6x

Төмөр замын кодчилол. 14-р хэсэг: Төмөр замын харилцаанд ашигладаг улс орны нэгдсэн тоон кодчилол

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7643

22

MNS 6632 : 2016  

40x

Төмөр замын хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын мөрдөх төмөр замуудын үйл ажиллагааны үндсэн

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7644

23

MNS 6633 : 2016   

  13x

Ачаа тээврийн төвлөрсөн нэгдмэл удирдлага

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7645

24

MNS EN 12080 : 2016

32 х.

Төмөр замын хэрэглээ. Гүүшин. Өнхрөх холхивч.

 https://www.estandard.gov.mn

25

MNS EN 12507 : 2015

9 х.

Төмөр замын тээвэрлэлт, хадгалалт, түгээлтийн үйлчилгээнд EN ISO 9001:2000 стандартыг хэрэглэх заавар

 https://www.estandard.gov.mn

26

MNS EN 12798 : 2015

10 х.

Тээврийн Чанарын удирдлагын тогтолцоо. Авто зам, төмөр зам, дотоодын усан тээврээр аюултай ачаа тээвэрлэхэд Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлага EN ISO 9001 стандартын нэмэлт хэрэглээ

 https://www.estandard.gov.mn

27

MNS EN 13481-1 : 2013

15х

Төмөр зам. Зам.  Төмөр бетон  дэрний бэхэлгээний иж  бүрдэл. 1-р хэсэг: Техникийн ерөнхий шаардлага

 https://www.estandard.gov.mn

28

MNS EN 13481-2 : 2013

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон  дэрний бэхэлгээний ижбүрдэл.  2-р хэсэг : Нэр томьѐо, тодорхойлолт

 https://www.estandard.gov.mn

29

MNS 2092 : 2011

4 х.

1520 мм царигийн төмөр замын модон дэр. Техникийн шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4254

30

MNS 2848 : 2011

6 х.

1520мм царигтай төмөр замын суман шилжүүлгийн модон дүнз. Техникийн шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4255

31

MNS 6144 :2010

31х.

Төмөр замын дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолын байгууламжийн  элементүүдийн тэмдэглэгээ

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=3121

32

MNS 6276 : 2011

27 x.

Төмөр замын ачааны вагон. Техникийн  ерөнхий  шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4252

33

MNS 6277 : 2011

40 x.

Төмөр замын автоматик, телемеханикийн байгууламжийг ашиглалтад оруулах.  Ерөнхий шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4253

 

34

MNS 6313:2012

34 x.

Төмөр замын дохиоллын системийн техник ашиглалтын ерөнхий шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4674

35

MNS 6432 : 2014

6 x

Төмөр замын цахилгаан төвлөрүүлэлтийн байгууламжийн арчилгаа үйлчилгээний дэвшилтэт технологи

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6889

36

MNS 6433 : 2014

5 x

Төмөр замын дохиолол, холбооны байгууламжийг өвөлд бэлтгэхэд тавих шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6890

37

MNS 6434 : 2014

29 x

Төмөр замын дохиоллын микропроцессорон системийн мэдээллийн дэлгэц дээрх дүрслэл, тэмдэг, тэмдэглэгээ

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6891

38

MNS 6435 : 2014

11 x

Төмөр замын дохиоллын систем болон хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтын хэрэгсэлд тавих тоон шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6892

39

MNS 6466 : 2016

17 x.

Вагоны техникийн үзлэг, үйлчилгээ, засвар. Ерөнхий шаардлага

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7035

40

MNS EN 13146-1:2013

5 х.

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга.  1-р хэсэг: Зам төмрийн туугдалтын эсэргүүцлийг тодорхойлох арга

 https://www.estandard.gov.mn

41

MNS EN 13146-2 : 2013

5 х.

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга 2-р хэсэг: Мушигралтын эсэргүүцлийг тодорхойлох арга

 https://www.estandard.gov.mn

42

MNS EN13146-3:2013

8 х.

Төмөр зам - Зам. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга  3-р хэсэг: Цохилтын  ачааллын  бууралтыг  тодорхойлох арга

 https://www.estandard.gov.mn

43

MNS EN13146-4:2013

11 х.

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга  4-р хэсэг: Ачааллын давтамжийн нөлөөллийг тодорхойлох арга

 https://www.estandard.gov.mn

44

MNS EN 13146-5:2013

4х.

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга.   5-р хэсэг: Цахилгаан гүйдлийн нэвтрэлтийн эсэргүүцлийгтодорхойлох арга

 https://www.estandard.gov.mn

45

MNS EN13146-6:2013

2х.

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 6-р хэсэг: Байгаль орчны нөлөөлөлд тавих шаардлага

 https://www.estandard.gov.mn

46

MNS EN 13146-7 : 2013

3х.

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 7-р хэсэг: Зам төмрийн улны ирмэгт дарах хүчийг тодорхойлох арга

 https://www.estandard.gov.mn

47

MNS EN 13146-8 : 2013

4х.

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэрний бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 8-р хэсэг: Ашиглалтанд  турших арга

 https://www.estandard.gov.mn

48

MNS  EN 13146-9:2013

20 х

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон  дэрний  бэхэлгээний иж бүрдлийг турших арга. 9-р хэсэг: Даруулгын хөшигдөх хүчийг  тодорхойлохарга

 https://www.estandard.gov.mn

49

MNS EN 13230-1: 2013

28 х

Төмөр зам – Зам – Төмөр бетон дэр  1-р хэсэг:  Ерөнхий шаардлага

 https://www.estandard.gov.mn

50

MNS EN 13230-2 : 2013

12 х.

Төмөр зам. Зам. Төмөр бетон дэр 2-р хэсэг: Урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай төмөрбетон дэр.  Техникийн шаардлага

 https://www.estandard.gov.mn

51

MNS EN 13231-1 : 2016

25 x.

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Зам засварын ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах 1-р хэсэг. Чигжээстэй зам дээр хийх засварын ажилЕрдийн шугам, суман шилжүүлэг ба огтлолцол

 https://www.estandard.gov.mn

52

MNS EN 13231-3 : 2016

34 x.

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Зам засварын ажлын гүйцэтгэлийг хүлээн авах 3-р хэсэг. Зам төмрийг сэргээн засварлах ажлыг хүлээн авах шаардлага

 https://www.estandard.gov.mn

53

MNS EN 13232-1 : 2016

42 x.

Төмөр замын зам, суман шилжүүлэг, битүү огтлолцол 1-р хэсэг. Тодорхойлолт

 https://www.estandard.gov.mn

54

MNS EN 13232-2 : 2016

17 x.

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 2-р хэсэг. Геометр бүтцийн шаардлага

 https://www.estandard.gov.mn

55

MNS EN 13232-3 : 2016

16 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг, суман шилжүүлгийн огтлолцол 3р хэсэг. Хос дугуй зам төмрийн харилцан үйлчлэлд тавих шаардлаг

 https://www.estandard.gov.mn

56

 

 MNS EN 13232-4 : 2016

17x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 4-р хэсэг: Шилжүүлэлт, түгжилт, хяналт.

 https://www.estandard.gov.mn

57

MNS EN 13232-5 : 2016

27x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 5-р хэсэг: Суман шилжүүлэ

 https://www.estandard.gov.mn

58

MNS EN 13232-6 : 2016  

26x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 6-р хэсэг: Мохоо болон энгийн тоонолж

 https://www.estandard.gov.mn

59

MNS EN 13232-7 : 2016 

61x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 7-р хэсэг: Хөдөлдөг хэсэгтэй тоонолж

 https://www.estandard.gov.mn

60

MNS EN 13232-8 : 2016

26x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 8-р хэсэг: Зай тохируулагч төхөөрөмж

 https://www.estandard.gov.mn

61

 

 MNS EN 13232-9 : 2016  

63x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 9-р хэсэг: Байршлын бүдүүвч

 https://www.estandard.gov.mn

62

MNS EN 13674-1 : 2014 

2 х.

Төмөр замын хэрэглээ.Зам. Зам төмөр. 1-р хэсэг: ―Vignole‖ төмөр замын зам төмөр (46 кг/ м ба түүнээс дээш)

 https://www.estandard.gov.mn

63

MNS EN 13674-2: 2014

54 х.

Зам. зам төмөр : 2-р хэсэг:  ―Vignole‖  төмөр замын (46кг/м ба түүнээс дээш) Зам төмөртэй  хоршиж  хэрэглэдэг  сум , тоонолжинд тавих шаардлага

 https://www.estandard.gov.mn

64

MNS EN 13803-1 : 2016

13 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын чиглэлийн төслийн үзүүлэлт. 1435 мм ба түүнээс өргөн замын царигтай зам 1-р хэсэг: Энгийн шугам

 https://www.estandard.gov.mn

65

MNS EN 13803-2 : 2016

44 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын чиглэлийн төслийн үзүүлэлт. 1435 мм ба түүнээс өргөн царигтай зам 2-р хэсэг: Суман шилжүүлэг, огтлолцол ба огцом өөрчлөлттэй муруйлт бүхий чиглэлийг төслөх

 https://www.estandard.gov.mn

66

MNS EN 13848-1 : 2016

18 x.

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын геометр шинж чанар 1-р хэсэг. Замын геометр шинж чанарын тодорхойлолт

 https://www.estandard.gov.mn

67

MNS EN 13848-2 : 2016

28 x.

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын геометр шинж чанар 2-р хэсэг. Хэмжих систем-Зам хэмжигч хөдлөх бүрэлдэхүүн

 https://www.estandard.gov.mn

68

MNS EN 13848-3 : 2016

22 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын геометр шинж чанар. 3-р хэсэг. Хэмжилтийн системЗам барилга, засвар үйлчилгээний машин

 https://www.estandard.gov.mn

69

MNS EN 13848-4 : 2016

24 х.

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын геометр шинж чанар 4-р хэсэг. Хэмжилтийн системГар ажиллагаатай болон бага оврын төхөөрөмж

 https://www.estandard.gov.mn

70

 

 MNS EN 13848-5 : 2016

18 x

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Замын геометр шинж чанар 5-р хэсэг. Геометр чанарын түвшин-Энгийн шугам

 https://www.estandard.gov.mn

71

MNS EN 14067-1 : 2015

6 х

Төмөр замын хэрэглээ – Аэродинамик - 1-р хэсэг: Тэмдэг тэмдэглэгээ, хэмжих нэгж

 https://www.estandard.gov.mn

72

MNS EN 14067-2 : 2015

16 х.

Төмөр замын хэрэглээ – Аэродинамик - 2-р хэсэг : Задгай зам дээрх аэродинамик

 https://www.estandard.gov.mn

73

MNS EN 14067-3 : 2015

12 x.

Төмөр замын хэрэглээ – Аэродинамик –  3-р хэсэг : Тунел доторх аэродинамик

 https://www.estandard.gov.mn

74

MNS EN 14067-4 : 2016

40x

Төмөр замын хэрэглээ. Аэродинамик. 4-р хэсэг: задгай замын аэродинамикт тавих шаардлага, туршилт хийх аргачлал

 https://www.estandard.gov.mn

75

МNS EN 14067-5 : 2016

31x

Төмөр замын хэрэглээ. Аэродинамик. 5-р хэсэг: Туннелийн аэродинамикт тавих шаардлага, туршилт хийх аргачлал

 https://www.estandard.gov.mn

76

MNS EN 14067-6 : 2016

128x

Төмөр замын хэрэглээ. Аэродинамик. 6-р хэсэг: Хөндлөн салхийг тодорхойлох шаардлага

 https://www.estandard.gov.mn

77

MNS EN 14730-1: 2014

45 х.

Зам. Зам төмрийг алюминотермикийн  Аргаар гагнах 1-р хэсэг: Гагнуурын үйл ажиллагааг баталгаажуулах

 https://www.estandard.gov.mn

78

MNS EN 14730-2: 2014

14 х.

Зам. Алюминотермикийн аргаар  зам төмрийг гагнах 2-р хэсэг: Алюминотермикийн аргаар гагнах гагнуурчдын ур чадвар, гүйцэтгэгчдийн баталгаа ба гагнуурыг  хүлээн зөвшөөрөх

 https://www.estandard.gov.mn

79

MNS EN 14750-1 : 2015

19 х.

Төмөр замын хэрэглээ – Хот болон хот хоорондын зорчигч тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний агааржуулалт 1-р хэсэг: Тав тухтай байдлын үзүүлэлтүүд

 https://www.estandard.gov.mn

80

 

 MNS EN 14750-2:2015

21 х.

Төмөр замын хэрэглээ –Хот болон хот хоорондын зорчигч тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний агааржуулалт 2-p хэсэг : туршилтын аргууд

 https://www.estandard.gov.mn

81

MNS EN 14969 : 2016

43 x.

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Төмөр замын замын ажлын гэрээт гүйцэтгэгчийн баталгаажилтын тогтолцоо

 https://www.estandard.gov.mn

82

МNS EN 15273-1 : 2016

204 x.

Төмөр замын хэрэглээ. Овор - 1-р хэсэг. Суурь бүтэц ба хөдлөх бүрэлдэхүүний ерөнхий-нийтлэг дүрэм

 https://www.estandard.gov.mn

83

МNS EN 15273-2 : 2016

275 x.

Төмөр замын хэрэглээ. Овор - 2-р хэсэг. Хөдлөх бүрэлдэхүүний овор

 https://www.estandard.gov.mn

84

MNS EN 15273-3 : 2016

178 x

Төмөр замын хэрэглээ. Овор. 3-р хэсэг. Хийцийн овор

 https://www.estandard.gov.mn

85

MNS EN 50128 : 2016

104 x

Төмөр замын хэрэглээ. Дохиолол, холбоо ба өгөгдөл боловсруулах систем. Төмөр замын хяналт ба хамгаалалтын системийн програм хангамж

 https://www.estandard.gov.mn

86

MNS EN 50129 : 2016

108 x.

Төмөр замын хэрэглээ. Дохиолол, холбоо болон  өгөгдөл боловсруулах систем - Аюулгүй байдалтай холбоотой дохиоллын электрон систем

 https://www.estandard.gov.mn

87

MNS GOST R 51685: 2014

22 x.

Төмөр замын зам төмөр Техникийн ерөнхий шаардлага

 https://www.estandard.gov.mn

88

MNS 6515 : 2015

15 х.

Тал хээр, говь цөлийн бүсийн авто болон төмөр зам дагуу зэрлэг амьтдад зориулсан гарц. Ерөнхий шаардлага

http://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7222

89

MNS EN 13977 : 2016

40 x.

Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Барилга ба засварын зориулалттай зөөврийн машин болон тэрэгт тавих аюулгүйн шаардлаг

 https://www.estandard.gov.mn

90

MNS 4700: 1999

13 х

Төмөр замд хэрэглэх, урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай бетон дэр.

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4182

91

MNS EN: 13450: 2015

32 х

Төмөр замын зурваст хэрэглэх дүүргэгч. Ерөнхий шаардлага

https://www.estandard.gov.mn/index.php

92

MNS 6431: 2014

4 х

Төмөр замын дохиоллын байгууламжийн гэмтэл саатлын бүртгэлийн систем

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6888

93

MNS CEN/TR 14310: 2015

10 х

Ачаа тээврийн үйлчилгээ. Ачаа тээврийн сүлжээний байгаль орчинд нөлөөлөх талаарх мэдүүлэг ба тайлан

https://www.estandard.gov.mn

94

MNS EN 13876: 2015

7 х

Тээвэр. Логистик ба үйлчилгээ. Ачаа тээвэрлэлтийн гинжин хэлхээ. Карго тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх дүрэм

https://www.estandard.gov.mn

95

MNS 5635: 2006

5 x

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ.Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ.Ерөнхий шаардлага

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=576

96

MNS 5523: 2013

6 x

Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Тээвэр зуучлал. Ерөнхий шаардлага

https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6563

97

MNS 5842: 2008

21 x

Зүтгүүр болон вагоны хос дугуйд хэмжил хийхэд ашиглах хэмжих хэрэгсэл ба хүлцэл шалгах хэрэгслийн шалгалт тохируулгын /калибровка/ арга

https://www.estandard.gov.mn

98

 MNS 6039: 2009  17 x Илчит тэрэг. Техникийн ерөнхий шаардлага https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=4572

99

MNS 6145: 2010 5 x Илчит тэрэгний тоормосны ширмэн шахавч Техникийн шаардлага https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=3122

100

MNS  TB 10004-2016 57 x Төмөр замын зүтгүүрийн депогийн зураг төсөлд тавих шаардлага https://www.estandard.gov.mn

101

MNS  3368: 1982 2 x Төмөр замын битүү вагоны цүү цуурганы эрээслүүр https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=1557

102

MNS  6143: 2010 31 x 1520 мм-ийн царигтай төмөр замын ачааны вагоны хоёр голт тэргэнцэр. Техникийн ерөнхий шаардлага https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=3125

103

MNS  6436: 2014 26 x Вагоны эд ангийг үл эвдэх сорилын аргаар шалгах. Ерөнхий шаардлага. https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=6893

104

MNS  EN 13775-1: 2015 5 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 1-р хэсэг: Хэмжилт хийх зарчим https://www.estandard.gov.mn

105

MNS  EN 13775-2: 2015 28 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 2-р хэсэг: Тэргэнцэртэй ачааны вагон https://www.estandard.gov.mn

106

MNS  EN 13775-3: 2015 29 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 3-р хэсэг: 2 голтой ачааны вагон https://www.estandard.gov.mn
107 MNS  EN 13775-4: 2015 28 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 4-р хэсэг: 2 голтой Тэргэнцэр https://www.estandard.gov.mn
108 MNS  EN 13775-5: 2015 14 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 5-р хэсэг: 3 голтой Тэргэнцэр https://www.estandard.gov.mn
109 MNS  EN 13775-6: 2015 11 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын шинэ болон өөрчлөн тоноглосон ачааны вагон. 6-р хэсэг: Олон талын зориулалттай болон томьёолсон ачааны вагон https://www.estandard.gov.mn
110 MNS GOST R 52330: 2015 4 x Үл эвдэх шалгалт. Тээврийн болон үйлдвэрлэлийн обьектын байдалд хүчдэл-хэв гажилтын шалгалт хийх. Ерөнхий шаардлага https://www.estandard.gov.mn
111 MNS EN 12561-1: 2016 12 x Төмөр замын хэрэглээ. 1-р хэсэг: Цистерн вагон. Аюултай ачаа тээвэрлэх зориулалттай цистерн вагонд зориулсан техникийн тодорхойлолт, таних тэмдэг бүхий хавтан. https://www.estandard.gov.mn
112 MNS EN 12561-2: 2016 8 x Төмөр замын хэрэглээ. 2-р хэсэг: Цистерн вагон. Шингэн бүтээгдэхүүнийг доод хэсгээр нь юүлэх төхөөрөмж. https://www.estandard.gov.mn
113 MNS EN 12561-3: 2016 9 x Төмөр замын хэрэглээ. 3-р хэсэг: Цистерн вагон. Даралттай хийг доороос нь юүлэх ба дүүргэх үед уурыг гаргах төхөөрөмж https://www.estandard.gov.mn
114 MNS EN 12561-4: 2016 5 x Төмөр замын хэрэглээ. 4-р хэсэг: Цистерн вагон. Шингэн бүтээгдэхүүнийг дээд талаас нь дүүргэх ба юүлэх төхөөрөмж. https://www.estandard.gov.mn
115 MNS EN 12561-5: 2016 4 x Төмөр замын хэрэглээ. 5-р хэсэг: Цистерн вагон. Шингэн бүтээгдэхүүнийг юүлэх ба дүүргэх үед уурыг буцааж гаргах төхөөрөмж https://www.estandard.gov.mn
116 MNS EN 12561-6: 2016 10 x  Төмөр замын хэрэглээ. 6-р хэсэг: Цистерн вагон. Нээлхий. https://www.estandard.gov.mn
117 MNS EN 12561-7: 2016 7 x Төмөр замын хэрэглээ. 7-р хэсэг: Цистерн вагон. Тавцан ба шат https://www.estandard.gov.mn
118 MNS EN 12561-8: 2016 5 x Төмөр замын хэрэглээ. 8-р хэсэг: Цистерн вагон. Халаалтын холболт https://www.estandard.gov.mn
119 MNS EN 15877-1: 2016 114 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл дээрх тэмдэг, бичиглэл. 1-р хэсэг: Ачааны вагон https://www.estandard.gov.mn
120 MNS EN 15380-1: 2016 17 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгслийн тэмдэглэгээний тогтолцоо. 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага https://www.estandard.gov.mn
121 MNS EN 15380-2: 2016 47 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгслийн тэмдэглэгээний тогтолцоо. 2-р хэсэг: Бүтээгдэхүүний бүлэг https://www.estandard.gov.mn
122 MNS EN 15380-3: 2016 8 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгслийн тэмдэглэгээний тогтолцоо. 3-р хэсэг: Бүтээгдэхүүний бүлэг https://www.estandard.gov.mn
123 MNS 15085-1: 2016 5 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн гагнуур. 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага https://www.estandard.gov.mn
124 MNS 15085-2: 2016 18 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн гагнуур. 2-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага https://www.estandard.gov.mn
125 MNS 15085-3: 2016 42 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн гагнуур. 3-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага https://www.estandard.gov.mn
126 MNS 15085-4: 2016 14 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн гагнуур. 4-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага https://www.estandard.gov.mn
127 MNS 15085-5: 2016 12 x Төмөр замын хэрэглээ. Төмөр замын тээврийн хэрэгсэл ба түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн гагнуур. 5-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага https://www.estandard.gov.mn
128 MNS EN 12081: 2016 11 x Төмөр замын хэрэглээ. Гүүшин. Тосолгооны материал. https://www.estandard.gov.mn
129 MNS EN 12082: 2016 24 x Төмөр замын хэрэглээ. Гүүшин. Ашиглалтын туршилт. https://www.estandard.gov.mn
130 MNS EN 15437-1: 2016 20 x Төмөр замын хэрэглээ. Гүүшингийн мониторинг. Харилцан үйлчлэл ба хийцийн шаардлага. 1-р хэсэг: Замын хажуугийн төхөөрөмж ба хөдлөх бүрэлдэхүүний гүүшин https://www.estandard.gov.mn
131 MNS CENT/TS 15718: 2016 36 x Төмөр замын хэрэглээ . Хос дугуй ба тэргэнцэр. Цутгамал дугуйд тавих шаардлага https://www.estandard.gov.mn
132 MNS EN 13260: 2016 27 x Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Хос дугуй. Бүтээгдэхүүний шаардлага https://www.estandard.gov.mn
133 MNS EN 13262: 2016 34 x Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Дугуй. Бүтээгдэхүүний шаардлага https://www.estandard.gov.mn
134 MNS EN 13715: 2016 21 x Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Дугуй. Өнхрөх гадаргуун хэлбэр https://www.estandard.gov.mn
135 MNS EN 13749: 2016 55 x Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуй ба тэргэнцэр. Тэргэнцэрийн арлын хийцийн шаардлагыг тодорхойлох арга. https://www.estandard.gov.mn
136 MNS EN 13913: 2016 49 x Төмөр замын хэрэглээ. Резинэн дүүжингийн бүрдэл хэсэг. Уян полимер. Механик эд анги дээр суурилсан https://www.estandard.gov.mn
137 MNS EN 15302: 2016 108 x Төмөр замын хэрэглээ. Тэнцүү чанарт конус хэлбэрийг тодорхойлох арга. https://www.estandard.gov.mn
138 MNS EN 15313: 2016 53 x Төмөр замын хэрэглээ. Хос дугуйн ашиглалтад тавих шаардлага. Хос дугуйны салгалттай ба салгалтгүй засвар үйлчилгээ https://www.estandard.gov.mn
 139 MNS EN 15427: 2016 26 x Төмөр замын хэрэглээ. Дугуй, зам төмрийн үрэлтийн зохицуулалт. Дэлний тосолгоо. https://www.estandard.gov.mn
 140 MNS EN 15687: 2016 14 x Төмөр замын хэрэглээ. 225 kН-аас 250 кН голын статик даацтай ачааны вагоныг гүйлтийн үзүүлэлтээр нь хүлээн авах туршилт https://www.estandard.gov.mn
141 MNS EN 2542: 2010 5 x Суудлын вагоны тоормосны ширмэн шахавч Техникийн шаардлага https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=3119
142 MNS EN 6146: 2010 6 x Суудлын вагоны тоормосны аравчтай ширмэн шахавч. Техникийн шаардлага https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=3124
143 MNS EN 6500: 2015 11 x Төмөр замын зорчигчийн вагоны техникийн нөөцийн үнэлгээ. Ерөнхий шаардлагууд https://www.estandard.gov.mn/file.php?sid=7174
144 MNS EN 15663: 2015 14 x Төмөр замын хэрэглээ. Тээврийн хэрэгслийн жишиг жинг тодорхойлох https://www.estandard.gov.mn
ДЭЭШЭЭ