Дүрэм журам

15. 09. 28
posted by: Super User
Hits: 4397

 

"ГТХЗНТ" УТҮГ-ын захирлын тушаал (Албан даалгавар хэрэгжүүлэх тухай) /Дугаар А/74/

Loading ...

"ГТХЗНТ" УТҮГ-ын дүрэм

Loading ...

"ГТХЗНТ" УТҮГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журам

Loading ...

Ажилтан, албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Loading ...

ДЭЭШЭЭ