Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

15. 09. 24
posted by: Super User
Hits: 5190
 

 

Э. Осоржамаа

Хэлтсийн даргын үүргийг              түр орлон гүйцэтгэгч

Утас:        77244409 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ж. Лхамханд

Мэргэжилтэн

Утас:         77244409
lkhamkhandThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

О. Анужин

Мэргэжилтэн

 

Утас:         77244409
anujinThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

С. Золзаяа

Нягтлан бодогч

 

М. Оюун-Ундрам

Мэргэжилтэн

Утас:         77244409
zolzayaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Утас: 77244409

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ДЭЭШЭЭ