Авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээрсургалт мэдээллийн арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-24 өдөр 14:30:2 цаг