Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрмийн танилцуулга

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-11 өдөр 10:50:2 цаг