Төсөл, хөтөлбөр
 • ГТХЗНТ-ийн ОУ-ын хамтын ажиллагааны байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт саналаа ирүүлэх нь нээлттэй.
  ...
  2021-03-10 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Ухаалаг сэлгээний ажлын систем нэвтрүүлэх төслийн судалгааг хийж байна
  ...
  2020-11-10 15:20:12 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын мэдээллийн нэгдсэн төв барих төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
  ...
  2020-11-10 11:40:38 Дэлгэрэнгүй