Төсөл, хөтөлбөр
  • Ухаалаг сэлгээний ажлын систем нэвтрүүлэх төслийн судалгааг хийж байна
    ...
    2020-11-10 15:20:12 Дэлгэрэнгүй
  • Төмөр замын мэдээллийн нэгдсэн төв барих төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.
    ...
    2020-11-10 11:40:38 Дэлгэрэнгүй