Мэдээлэл
 • Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас салбарын хэмжээнд тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээ олгох үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, төрийн үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй болгох зорилгоор “Зам тээврийн салбарын тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээжүүлэлтийн цахим систем” -ийг 2021 оны 02 -
  ...
  2021-09-01 12:23:07 Дэлгэрэнгүй
 • Хүүхдийн аюулгүй орчин
  ...
  2021-08-30 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хүүхдийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж
  ...
  2021-07-13 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хурдаа тохируул
  ...
  2021-07-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • КОВИД-19 эргүүлээр ажиллалаа
  ...
  2021-02-25 14:00:09 Дэлгэрэнгүй