Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагааны гэрчилгээ
 • Иргэн болон аж ахуй нэгж, хуулийн этгээд нь Тусгай зөвшөөрөл, гэрчилгээжүүлэлтийн цахим системээр төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагааны гэрчилгээ авах хүсэлтийг цахим системээр хүлээн авч байна
  ...
  2021-02-09 14:20:35 Дэлгэрэнгүй
 • ВАГОНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ
  ...
  2020-06-22 14:48:21 Дэлгэрэнгүй
 • ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМ, ТАЛБАЙ БАРИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ
  ...
  2020-06-22 14:33:20 Дэлгэрэнгүй
 • ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМД СЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ
  ...
  2020-06-22 14:19:38 Дэлгэрэнгүй
 • ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМЫН ДЭЭД, ДООД БҮТЦИЙН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ
  ...
  2020-06-22 14:18:52 Дэлгэрэнгүй
 • ЗҮТГҮҮРИЙН ТЕХНИКИЙН ҮЗЛЭГ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ
  ...
  2020-06-22 12:16:34 Дэлгэрэнгүй
 • НИЙТИЙН БОЛОН ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМ, ТАЛБАЙН ГЭРЧИЛГЭЭ
  ...
  2020-06-22 12:14:53 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨМӨР ЗАМЫН ДОХИОЛОЛ, ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ, ХОРИГЛОЛ БА ХОЛБООНЫ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЗАСВАР, ТЕХНИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ
  ...
  2020-06-22 12:01:32 Дэлгэрэнгүй