Монгол бичгийн сургалт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны "Монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай" 46 дугаар зарлигийн хүрээнд Баянгол дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн багш ажилтнуудтай хамтран 2022 оны 8 дугаар сараас төвийн албан хаагчдад 7 хоног бүрийн лхагва гарагт монгол бичгийн хичээлийг заан сургаж байна.

НИЙТЭЛСЭН: 2022-11-09 өдөр 15:24:0 цаг