Ажилтан ажил олгогч хооронд байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийн байдлыг дүгнэлээ.

Ажилтан, ажил олгогч хооронд байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийг 2019 оны байдлаар нийт ажилтнаар хэлэлцүүлэн биелэлтэд үнэлгээ өглөө. төвийн ажилтан, ажил олгогч хооронд байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээ нь 98.37 хувийн биелэлттэй байна.

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2020-02-14 өдөр 11:47:1 цаг