Хүний нөөцийн удирдлага
Нэр Хавсралт
1 Төвийн албан хаагчдын ёс зүйн судалгаа ҮЗЭХ
2 Инженер ирээдүй төгөлд хамт олноороо хоолльё өдөрлөг
3 Төвийн ажилтнуудын ажлын явцад дотоод хяналт шалгалт хийлээ ҮЗЭХ
4 "Дотоод дүрэм журмаа доголдолгүй мөрдөе" сэдэвт дэвжээ тэмцээнийг зохион байгууллаа
5 Ажилтны ажлын байран дахь стрессийг судаллаа ҮЗЭХ
6 Төвийн ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа 2020 ҮЗЭХ
7 Ажилтан ажил олгогч хооронд байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийн байдлыг дүгнэлээ. ҮЗЭХ
8 "Ёс зүйтэй хамт олон" сарын аян зохион байгуулж байна ҮЗЭХ
9 Ажил эрчимжүүлэх тухай захирлын тушаал гарлаа ҮЗЭХ
10 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хоёр шатны хяналтыг хэрэгжүүлж байна. ҮЗЭХ
11 Гүйцэтгэлийн үнэлгээг урамшуулал, хариуцлагатай холбон багийн системээр үнэлдэг боллоо ҮЗЭХ
12 Ажилтан сонгон шалгаруулах журам, сонгон шалгаруулалтын комиссыг баталлаа ҮЗЭХ
13 Албан тушаалын тодорхойлолтыг хэлэлцүүлэн баталлаа ҮЗЭХ
14 Ажилтнуудын дунд спортын арга хэмжээ зохион байгууллаа ҮЗЭХ
15 Төвийн дэргэд эцэг эхийн зөвлөл ажиллаж эхэллээ ҮЗЭХ
16 Ажил албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа ҮЗЭХ
17 Ажилтны ерөнхий мэдлэгийн түвшинг тогтоох шалгалт авлаа ҮЗЭХ