Хүний нөөцийн удирдлага
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хоёр шатны хяналтыг хэрэгжүүлж байна.
  ...
  2019-12-18 09:25:16 Дэлгэрэнгүй
 • Гүйцэтгэлийн үнэлгээг урамшуулал, хариуцлагатай холбон багийн системээр үнэлдэг боллоо
  ...
  2019-12-18 09:19:59 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтан сонгон шалгаруулах журам, сонгон шалгаруулалтын комиссыг баталлаа
  ...
  2019-12-18 09:14:48 Дэлгэрэнгүй
 • Албан тушаалын тодорхойлолтыг хэлэлцүүлэн баталлаа
  ...
  2019-12-18 08:55:44 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтнуудын дунд спортын арга хэмжээ зохион байгууллаа
  ...
  2019-12-18 08:19:56 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн дэргэд эцэг эхийн зөвлөл ажиллаж эхэллээ
  ...
  2019-12-17 09:03:41 Дэлгэрэнгүй
 • Ажил албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн баталлаа
  ...
  2019-12-17 09:03:09 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтны ерөнхий мэдлэгийн түвшинг тогтоох шалгалт авлаа
  ...
  2019-12-17 09:00:30 Дэлгэрэнгүй