Хүний нөөцийн удирдлага
 • ХАБЭА-н сарын аян зарлагдлаа
  ...
  2023-04-06 15:28:59 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтны гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
  ...
  2022-12-01 09:15:41 Дэлгэрэнгүй
 • Монгол бичгийн сургалт
  ...
  2022-11-09 15:24:01 Дэлгэрэнгүй
 • Гамшгаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх нь
  ...
  2022-07-04 13:58:02 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н сарын аян-2022
  ...
  2022-05-04 11:46:23 Дэлгэрэнгүй
 • ОТБК, зөвлөл, ажлын хэсгээс зохион байгуулсан ажил
  ...
  2021-12-03 10:36:01 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой баримт бичигт дүн шинжилгээ хийв.
  ...
  2021-10-12 11:45:21 Дэлгэрэнгүй
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ БАТАЛЛАА
  ...
  2021-05-10 16:21:45 Дэлгэрэнгүй