Хүний нөөцийн удирдлага
 • ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛЖ БАТАЛЛАА
  ...
  2021-05-10 16:21:45 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежмент Ковид-19 цар тахлын үед ажиллах ерөнхий зааварчилгаа MNS ISO/PAS 45005:2021” стандарт,
  ...
  2021-04-13 17:20:05 Дэлгэрэнгүй
 • Жендэрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  ...
  2021-04-13 11:50:06 Дэлгэрэнгүй
 • Ковид-19 цар тахлын үед ажиллах журам
  ...
  2021-02-03 15:06:27 Дэлгэрэнгүй
 • Алсын зайнаас цахимаар ажиллах түр журам баталлаа
  ...
  2021-02-03 14:56:28 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн албан хаагчдын ёс зүйн судалгаа
  ...
  2020-08-20 14:35:05 Дэлгэрэнгүй
 • Инженер ирээдүй төгөлд хамт олноороо хоолльё өдөрлөг
  ...
  2020-08-18 11:24:30 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн ажилтнуудын ажлын явцад дотоод хяналт шалгалт хийлээ
  ...
  2020-07-20 16:20:10 Дэлгэрэнгүй