Хүний нөөцийн удирдлага
 • Инженер ирээдүй төгөлд хамт олноороо хоолльё өдөрлөг
  ...
  2020-08-18 11:24:30 Дэлгэрэнгүй
 • "Дотоод дүрэм журмаа доголдолгүй мөрдөе" сэдэвт дэвжээ тэмцээнийг зохион байгууллаа
  ...
  2020-07-08 15:37:24 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтны ажлын байран дахь стрессийг судаллаа
  ...
  2020-05-13 10:32:24 Дэлгэрэнгүй
 • Төвийн ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгаа 2020
  ...
  2020-05-13 10:23:17 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н сарын аяны төлөвлөгөө 2020 он
  ...
  2020-04-25 18:24:30 Дэлгэрэнгүй
 • Ажилтан ажил олгогч хооронд байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээний хэрэгжилтийн байдлыг дүгнэлээ.
  ...
  2020-02-14 11:47:18 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 2020 оны төлөвлөгөөг баталлаа.
  Төвийн хэмжээнд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр 2020 онд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг нийт ажилтанд үүрэг болголоо...
  2020-01-21 16:16:00 Дэлгэрэнгүй
 • Ажил эрчимжүүлэх тухай захирлын тушаал гарлаа
  ...
  2019-12-18 09:27:44 Дэлгэрэнгүй