“Галт тэрэгний хөдөлгөөн, зурмаг зохицуулалтын мэргэжилтэн” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан бай

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2020-02-03 өдөр 09:57:1 цаг