“Хөдлөх бүрэлдэхүүний ашиглалт, бүртгэлийн мэргэжилтэн” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна

Alternative text - include a link to the PDF!

НИЙТЭЛСЭН: 2019-06-20 өдөр 17:57:5 цаг