Сул орон тоо
Нэр Хавсралт
1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа ҮЗЭХ
2 “Галт тэрэгний хөдөлгөөн, зурмаг зохицуулалтын мэргэжилтэн” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан бай ҮЗЭХ
3 “Тээврийн нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын ахлах мэргэжилтэн” албан тушаалд сул орон тоо гарсантай холбогдуулан тус албан тушаалд сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан бай ҮЗЭХ