Хүний нөөцийн стратеги
 • "ГТХЗНТ" УТҮГ-ын албан тушаалын тодорхойлолтууд
  ...
  2022-05-04 11:00:03 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  ...
  2022-01-28 12:14:01 Дэлгэрэнгүй
 • "ГТХЗНТ"УТҮГ-ын Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөө
  ...
  2021-10-06 14:00:37 Дэлгэрэнгүй
 • Хүний хөгжлийн хөтөлбөр
  ...
  2021-10-05 15:20:37 Дэлгэрэнгүй
 • Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр байгууллагын орон сууцны барилгын ажлыг эхлүүлээд байна
  ...
  2021-08-02 09:41:15 Дэлгэрэнгүй
 • Хамтын гэрээ 2021-2022
  ...
  2021-03-01 09:50:19 Дэлгэрэнгүй
 • Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус комисс байгуулагдлаа
  Төвийн хэмжээнд "Гамшгаас хамгаалах хууль"-ийн хэрэгжилтийг хангах, болзошгүй гамшиг, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус зөвлөлийг...
  2021-02-25 10:56:14 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагааг 2021 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг баталлаа.
  ...
  2021-02-03 15:01:00 Дэлгэрэнгүй