Хүний нөөцийн стратеги
 • Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны төлөвлөгөө
  ...
  2021-01-19 08:11:59 Дэлгэрэнгүй
 • Хүний хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020 он төлөвлөгөөний биелэлт
  ...
  2021-01-05 15:29:37 Дэлгэрэнгүй
 • Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам
  ...
  2020-08-11 11:45:37 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
  ...
  2020-08-10 09:11:43 Дэлгэрэнгүй
 • ХАБЭА-н сарын аяны төлөвлөгөө 2020 он
  ...
  2020-04-25 18:24:30 Дэлгэрэнгүй
 • Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2020 оны төлөвлөгөө
  ...
  2020-04-20 10:59:55 Дэлгэрэнгүй
 • ЗТХ-ийн сайдын 2020 оны А/01 дүгээр тушаалыг "ГТХЗНТ" УТҮГ-т хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталлаа.
  ...
  2020-01-21 16:31:21 Дэлгэрэнгүй
 • 2020 оныг "Чадварлаг ажилтан-аюулгүй ажлын байр"-ыг дэмжих жил болгон зарлалаа
  ...
  2020-01-21 16:24:55 Дэлгэрэнгүй