Тээврийн нэгдсэн удирдлага, автоматжуулалт, судалгааны хэлтэс

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлага, зохицуулалтын системийг боловсронгуй болгох
  • Галт тэрэгний хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагийг боловсруулах, батлах, мөрдүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих, гүйцэтгэлд шинжилгээ хийх
  • Суурь бүтэц эзэмшигч хоорондын хөдөлгөөний удирдлага, зохион байгуулалтын харилцан уялдааг хангах
  • Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагатай холбоотой санал дүгнэлт гаргаж шийдвэрлүүлэх
  • Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн суурь бүтэц эзэмшигчийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах
  • Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд оролцогч төмөр замын байгууллагын нэгдсэн технологийн горим боловсруулах
  • Шинэ төмөр замын төсөл, хөтөлбөр болон техникийн баримт бичигт тусгах санал, дүгнэлт гаргах
  • Автоматжуулах системийг төмөр замын өргөн сүлжээнд нэвтрүүлэх судалгааны ажил зохион байгуулах
  • Төмөр замын тээврийн салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгаа, инновацыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх суурь судалгаа хийх
  • Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм болон салбарын хууль, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, сайжруулахад ажил дэмжлэг үзүүлж ажиллах

Албан тушаал

Нэрс

Утас

И-мейл шуудан

1

Хэлтсийн дарга

Д.Төгсжаргал

77244402

tugsjargal@rtcc.mrtd.gov.mn

2

Тээврийн мэдээллийн систем, технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Г.Чангас

77244406

changas@rtcc.mrtd.gov.mn

3

Тээврийн нэгдсэн удирдлагын ахлах мэргэжилтэн

Д.Өлзийсайхан

77244406

olziisaikhan@rtcc.mrtd.gov.mn

4

Зурмаг шинжилгээний ахлах мэргэжилтэн

Б.Буманцэцэг

77244406

bumantsetseg@rtcc.mrtd.gov.mn

5

Тээврийн мэдээллийн систем хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

Д.Амарзаяа

77244409

amarzaya@rtcc.mrtd.gov.mn

6

Олон улсын тээврийн хамтын ажиллагаа, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

У.Уранчимэг

77244406

uranchimeg@rtcc.mrtd.gov.mn

7

Төслийн үнэлгээний мэргэжилтэн

О.Оюунболд

77244406

oyunbold@rtcc.mrtd.gov.mn

8

Технологи нэвтэрүүлэлт, судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

Т.Мейрамбек

77244406

meyirambyek@rtcc.mrtd.gov.mn

9

Зурмаг загварчлалын мэргэжилтэн 

Б. Гэрэлтуяа

77244406

gereltuya@rtcc.mrtd.gov.mn

10  Цахим хөтөлбөр, тоног төхөөрөмж хариуцсан мэргэжилтэн Г. Баттөр  77244406 battur@rtcc.mrtd.gov.mn
11 Статистик шинжилгээний мэргэжилтэн      

 

НИЙТЭЛСЭН: 2022-10-05 өдөр 00:00:0 цаг