Гэрчилгээжүүлэлт, хөдлөх бүрэлдэхүүн ашиглалт, бүртгэл, мэдээллийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох, сунгах
  • Гэрчилгээжүүлэлтийн мэдээллийн сан бүрдүүлж хөтлөх, төрийн захиргааны төв байгууллагыг мэдээллээр хангах
  • Гэрчилгээжүүлэлтийн цахим системийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, зүгшрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хуулийн этгээдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах
  • Төмөр замын тээврийн салбарын статистик мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, хадгалах, ашиглах, дүн шинжилгээ хийх
  • Үндэсний статистикийн хороо, Зам, тээврийн хөгжлийн яамыг салбарын статистик мэдээллээр хангах
  • Улсын хэмжээнд хөдлөх бүрэлдэхүүний нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих
  • Монгол Улсын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүн, чингэлэгт дугаар олгох, баталгаажуулах, мэдээллийн санд бүртгэх
  • Монгол Улсын сүлжээний хэмжээнд төмөр замын суурь бүтэц, салбар замыг бүртгэлжүүлэх
  • Төмөр замын тээврийн салбарт мөрдөх стандарт, техникийн зохицуулалт, норм, нормативын баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Албан тушаал

Нэрс

Утас

И-мейл шуудан

1

Хэлтсийн дарга

Ц.Оюунбат

77244402

oyunbat@rtcc.mrtd.gov.mn

2

Суурь бүтэц, гэрчилгээжүүлэлтийн  хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Бат-Оргил

77244404

batorgil@rtcc.mrtd.gov.mn

3

Гэрчилгээжүүлэлтийн бүртгэлийн мэргэжилтэн Л.Хишигжаргал 77244404  

4

Тээвэрлэлтийн эрхзүй, бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

-

77244404

 

5

Хөдлөх бүрэлдэхүүн,статистик хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

З.Мөнхтуяа 77244404 munkhtuya@rtcc.mrtd.gov.mn

6

Хөдлөх бүрэлдэхүүн бүртгэл хариуцсан   мэргэжилтэн

Т.Туяа

77244404

tuya@rtcc.mrtd.gov.mn

 

НИЙТЭЛСЭН: 2023-08-08 өдөр 10:59:2 цаг