Гэрчилгээжүүлэлт, хөдлөх бүрэлдэхүүний ашиглалт, бүртгэл, мэдээллийн хэлтэс

Зорилго

Суурь бүтэц хоорондын галт тэрэгний хөдөлгөөнийг уялдуулан зохион байгуулж зохицуулалт хийх, төмөр замын тээврийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл, төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьект, үйл ажиллагааны гэрчилгээ олгох, хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаар олголт, хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөлт, салбарын статистик мэдээллийн санг бүрдүүлэх;

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Суурь бүтэц хоорондын галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлага, зохион байгуулалтын харилцан уялдааг хангах;
  • Суурь бүтэц хоорондын нэгдсэн технологийн горим боловсруулж батлах, боловсронгуй болгох, судалгаа хийж сайжруулах;
  • Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн суурь бүтэц эзэмшигчийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;
  • Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй холбоотой санал дүгнэлт гаргаж шийдвэрлүүлэх;
  • Тээвэрлэлтийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжид хамаарах хууль тогтоомж, төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм, технологийн горим, аргачлал, стандарт, баримт бичигт заасан шаардлагыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, боловсронгуй болгох;
  • Улсын хэмжээнд хөдлөх бүрэлдэхүүний нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, дугаар олгох, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих;
  • Төмөр замын тээврийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олгох;
  • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьект, үйл ажиллагааны гэрчилгээ олгох;
  • Монгол Улсын хилээр анх удаа нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүнд дугаар олгох, гадаад вагоны ашиглалт, хөдөлгөөнд хяналт тавих;
  • Хөдлөх бүрэлдэхүүний ашиглалт, хангалтыг сайжруулах.

 

Албан тушаал

Нэрс

Утас

И-мейл шуудан

1

Хэлтсийн дарга

Ц.Оюунбат

77244402

oyunbat@rtcc.mrtd.gov.mn

2

Ахлах мэргэжилтэн

Д.Бат-Оргил

77244406

batorgil@rtcc.mrtd.gov.mn

3

Ахлах мэргэжилтэн

Р.Мягмарсүрэн

77244404

myagmarsuren@rtcc.mrtd.gov.mn

4

Мэргэжилтэн

Н.Номин

77244404

nomin@rtcc.mrtd.gov.mn

5

Мэргэжилтэн

Г.Баттөр

77244406

battur@rtcc.mrtd.gov.mn

6

Мэргэжилтэн

Т.Булгантамир

77244406

bulgantamir@rtcc.mrtd.gov.mn

7

Мэргэжилтэн

Б.Жавзандулам

77244406

javzandulam@rtcc.mrtd.gov.mn

8

Мэргэжилтэн

Б.Гэрэлтуяа

77244406

gereltuya@rtcc.mrtd.gov.mn

 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-11-04 өдөр 00:00:0 цаг