Гэрчилгээжүүлэлт, хөдлөх бүрэлдэхүүний ашиглалт, бүртгэл мэдээллийн хэлтэс

ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТ, ХӨДЛӨХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ АШИГЛАЛТ, БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭЛТЭС

Зорилго

Суурь бүтэц хоорондын  галт тэрэгний хөдөлгөөнийг уялдуулан зохион байгуулж зохицуулалт хийх, хөдлөх бүрэлдэхүүний дугаар олголт, хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөлт, мэдээллийн санг бүрдүүлэх;

Үйл ажиллагааны чиглэл

-Галт тэрэгний хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагийг боловсруулж батлах;

-Галт тэрэгний хөдөлгөөний нэгдсэн зурмагийн гүйцэтгэлд хяналт тавих;

-Суурь бүтэц хоорондын галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлага, зохион байгуулалтын харилцан уялдааг хангах;

-Суурь бүтэц хоорондын нэгдсэн технологийн горим боловсруулж батлах, боловсронгуй болгох, судалгаа хийж сайжруулах;

-Галт тэрэгний хөдөлгөөний удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн суурь бүтэц эзэмшигчийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;

-Галт тэрэгний хөдөлгөөнтэй холбоотой санал дүгнэлт гаргаж шийдвэрлүүлэх;

-Тээвэрлэлтийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжид хамаарах хууль тогтоомж, төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм, технологийн горим, аргачлал, стандарт, баримт бичигт заасан шаардлагыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, боловсронгуй болгох;

-Улсын хэмжээнд хөдлөх бүрэлдэхүүний нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, дугаар олгох, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих;

-Монгол Улсын хилээр анх удаа нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүнд дугаар олгох, гадаад вагоны ашиглалт, хөдөлгөөнд хяналт тавих;

-Хөдлөх бүрэлдэхүүний ашиглалт, хангалтыг сайжруулах

 

Ц. Оюунбат
Хэлтсийн дарга                         

   Утас:         77244406
   oyunbat@rtcc.mrt.gov.mn

Д. Бат-Оргил
Ахлах мэргэжилтэн

   Утас:         77244404
   batorgil
@rtcc.mrtd.gov.mn

                       Б. Дөлгөөн
                       Мэргэжилтэн

                          Утас:         77244404
                          dulguun@rtcc.mrtd.gov.mn

Б. Гэрэлтуяа
Мэргэжилтэн

   Утас:         77244404
   gereltuya@rtcc.mrtd.gov.mn

У. Уранчимэг
Мэргэжилтэн

   Утас:         77244404
   uranchimeg
@rtcc.mrtd.gov.mn

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-11-19 өдөр 11:23:5 цаг