Гэрчилгээжүүлэлт, хөдлөх бүрэлдэхүүн ашиглалт, бүртгэл, мэдээллийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны чиглэл

  • Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох, сунгах
  • Гэрчилгээжүүлэлтийн мэдээллийн сан бүрдүүлж хөтлөх, төрийн захиргааны төв байгууллагыг мэдээллээр хангах
  • Гэрчилгээжүүлэлтийн цахим системийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, зүгшрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хуулийн этгээдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө үзүүлэх, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах
  • Төмөр замын тээврийн салбарын статистик мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, хөтлөх, хадгалах, ашиглах, дүн шинжилгээ хийх
  • Үндэсний статистикийн хороо, Зам, тээврийн хөгжлийн яамыг салбарын статистик мэдээллээр хангах
  • Улсын хэмжээнд хөдлөх бүрэлдэхүүний нэгдсэн бүртгэл хөтлөх, шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих
  • Монгол Улсын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүн, чингэлэгт дугаар олгох, баталгаажуулах, мэдээллийн санд бүртгэх
  • Монгол Улсын сүлжээний хэмжээнд төмөр замын суурь бүтэц, салбар замыг бүртгэлжүүлэх
  • Төмөр замын тээврийн салбарт мөрдөх стандарт, техникийн зохицуулалт, норм, нормативын баримт бичгийн төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Албан тушаал

Нэрс

Утас

И-мейл шуудан

1

Хэлтсийн дарга

Ц.Оюунбат

77244402

oyunbat@rtcc.mrtd.gov.mn

2

Гэрчилгээжүүлэлтийн стандарт, тохирлын үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Д.Бат-Оргил

77244406

batorgil@rtcc.mrtd.gov.mn

3

Хөдлөх бүрэлдэхүүн, чингэлэг бүртгэлийн ахлах мэргэжилтэн

З.Мөнхтуяа 77244404 munkhtuya@rtcc.mrtd.gov.mn

4

Стандарт хэмжил зүйн мэргэжилтэн

Б. Оюунчимэг

77244406

oyunchimeg@rtcc.mrtd.gov.mn

5

Тээвэрлэлтийн эрх зүй, акт гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Жавзандулам 77244406 javzandulam@rtcc.mrtd.gov.mn

6

Гэрчилгээжүүлэлт бүртгэлийн  мэргэжилтэн

Н.Номин

77244406

nomin@rtcc.mrtd.gov.mn

 

НИЙТЭЛСЭН: 2022-10-13 өдөр 00:00:0 цаг