Төмөр замын норм, норматив, дүрмүүд

 ДҮРЭМ, ЖУРАМ

 Огноо 

 Хуудас 

 Нэр

 Линк

1.

2008

58

Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм

Үзэх

2.

2008 

34

Төмөр замын дохиоллын журам

Үзэх

3.

2008

64

Галт тэрэгний хөдөлгөөн удирдлагын журам

Үзэх

4.

2010

Төмөр замын тээвэр дэх осол, гологдлыг судлан бүртгэх журам

Үзэх

5.

2008

39 

Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх дүрэм

Үзэх

6.

2008

16 

Төмөр замаар зорчигч, тээш, ачаан тээш тээвэрлэх дүрэм 

Үзэх

7.

2014

Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам

Үзэх

8.

2010

9

Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам

Үзэх

9.

2015

Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал

Үзэх

10.

2011

Төмөр замын тээврийн аюулгүй байдалтай холбоотой зарим обьект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам

Үзэх

11.

2012 

13

Төмөр замын аюултай бүс, төмөр замын зурвас газар, аюулгүйн бүсэд төмөр замын болон бусад объект байрлуулах, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах, нэвтрэх журам

Үзэх

12.

2014 

8

Монгол Улсын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам

Үзэх

13.

2008

7

Галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам

Үзэх

14.

2014

5

Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журам

Үзэх

15.

2014

5

Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын журам

Үзэх

16.

2017

11

Аюултай байгууламж байрлуулах зай, огтлолцлын болон байршлын нөхцөлийг тодорхойлох журам

Үзэх

17.

2017

5

Хатуу тооцоот багаж, хэрэгслийг ашиглах болон хүлээлцэх журам

Үзэх

18.

2017

26

Төмөр замын гарам ашиглах журам

Үзэх

19.

2017

5

Суурь бүтэц ашиглуулах журам

Үзэх

20. 2018 5 Хөдлөх бүрэлдэхүүн, чингэлэг бүртгэх дугаар олгох журам Үзэх

НОРМ, НОРМАТИВ

 Огноо 

 Хуудас 

 Нэр

 Линк

1.

1997

44

Монголын төмөр замын (МТЗ) ачааны паркийн вагонд депогийн засвар хийх дүрэм

Үзэх

2.

1998

52

Монголын төмөр замын ачааны вагоны заводын засварын дүрэм

Үзэх

3.

2014

2

Монгол - Хятадын хооронд аялж байгаа зорчигчийн вагонуудын автомат тоормосыг ашиглах нэмэлт заавар

Үзэх

4.

2014

Галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй ажиллагааны зөрчлийг судлан бүртгэх журам

Үзэх

5.

2016

Ачааны паркийн вагоныг нөөцөнд зогсоох, гаргах журам

Үзэх

6.

2016

Ачаа тээвэрлэлтийг вагоноор хангах, засварын ажлыг зохион байгуулах, ашиглалтын хугацаа дууссан ачааны вагонуудыг цаашид ашиглах журам

Үзэх

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-12-12 өдөр 18:50:3 цаг