“Мэдээллийн технологи“ чиглэлээр 2.5 жилийн магистрын эчнээ хөтөлбөрийн хэлний сургалт үргэлжилж байна.

Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв нь Эрхүү хотын зам харилцааны их сургуультай хамтран “Мэдээллийн технологи” чиглэлээр 2.5 жилийн магистрын эчнээ хөтөлбөрт бүртгүүлсэн инженерүүдийн хэлний бэлтгэлийн сургалтыг эхлүүллээ. Сургалтыг Эрхүү хотын зам харилцааны их сургуулийн багш нар онлайнаар зааж байгаа бөгөөд төмөр замын салбарын инженер болон  мэдээлэл технологийн инженерүүд хамрагдаж байна. 

НИЙТЭЛСЭН: 2020-08-28 өдөр 11:13:2 цаг