Мэдээ
 • Магистрын элсэлтийн бүртгэл явагдаж байна.
  ...
  2023-04-10 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Нэгдэн зурмагийн дүн шинжилгээ /сүүлийн 16 хоногоор/
  ...
  2023-04-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Гэрчилгээжүүлэлтийн шийдвэрлэлт 3 дугаар сар
  ...
  2023-03-31 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдлөх бүрэлдэхүүний 3 сарын статистик мэдээ
  ...
  2023-03-31 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Суурь бүтцээр дамжин өнгөрөх ачааны хэмжээ тохирох зөвлөгөөн
  ...
  2023-03-24 07:44:33 Дэлгэрэнгүй
 • Магистрын сургалтын бүртгэл 2023 оны 04 дүгээр сарын 1-нд хүлээн авна
  ...
  2023-03-20 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Нэгдсэн зурмагийн дүн шинжилгээ 3 дугаар сар /эхний 15 хоногоор/
  ...
  2023-03-17 07:45:26 Дэлгэрэнгүй
 • Хөдлөх бүрэлдэхүүний 3 сарын эхний 15 хоногийн статистик мэдээ
  ...
  2023-03-17 07:44:35 Дэлгэрэнгүй