Мэдээ
 • ЭМГЭНЭЛ
  ...
  2021-07-20 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Хагас жилийн тайлангийн хурал зохион байгуулагдав
  ...
  2021-07-08 12:38:38 Дэлгэрэнгүй
 • Журмын төсөлд тусгах санал боловсруулж хүргүүлэв
  ...
  2021-07-02 09:41:12 Дэлгэрэнгүй
 • Төмөр замын салбарт шаардагдаж буй Инженерийн шийдлүүд.
  ...
  2021-06-03 08:23:01 Дэлгэрэнгүй
 • “ГТХЗНТ” УТҮГ-ын “Инженер-Ирээдүй” төгөлд мод тарилаа
  ...
  2021-05-21 15:00:08 Дэлгэрэнгүй
 • магистрын эчнээ хөтөлбөрт 2020 онд элссэн инженерүүд маань эхний жилийн сургалтын хөтөлбөрт хамрагдлаа.
  ...
  2021-05-18 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • Төрийн дээд одон медалиар шагнагдав
  ...
  2021-04-22 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • "ГТХЗНТ" УТҮГ -ын албан хаагчид зохицуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж ажиллалаа..
  Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2021 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн Бүх нийтийн бэлэн байдал, "Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ" арга хэмжээнд хөл хорионы ...
  2021-02-23 11:10:03 Дэлгэрэнгүй