Төвийн бүтэц

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 09 сарын 13-ны өдрийн "Дүрэм, зохион байгуулалтын бүтэц шинэчлэн батлах тухай" А/293 дугаар тушаалаар төвийн бүтцийг шинэчлэн баталсан. "Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв" УТҮГ-ын бүтэц зохион байгуулалтын хувьд 3 хэлтэс, 1 тасагтай.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-11-04 өдөр 00:00:0 цаг