Зорилго
АЛСЫН ХАРАА
 
Дэлхийд гайхагдсан нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтыг монголын төмөр замын тээврийн хөдөлгөөнд хэрэгжүүлэгч байгууллага болох.
 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
 
Галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй, шуурхай, найдвартай, үр ашигтай удирдлага, зохицуулалтын нэгдсэн тогтолцоог хөгжүүлнэ.
 
ЭРХЭМЛЭХ ЗҮЙЛС
 
· Аюулгүй байдал
 
· Дүрэмч
 
· Чанд сахилга бат
 
· Хариуцлагатай, шуурхай байдал
 
· Нэгдмэл үйл ажиллагаа
 
· Мэдлэг чадвартай ажилтан
 
ГТХЗНТ-ИЙН СТРАТЕГИЙН ҮНДСЭН ЗОРИЛГО
 
1. Галт тэрэгний хөдөлгөөний нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын бодлогыг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэрлүүлэх
 
2. Галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх
 
3. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын мэргэшил, арга зүйг бүтээгч байгууллага болох
 
4. Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төвийн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэх мэдлэг чадвар, ёс суртахуун, бүтээлч санаачлагатай ажилтныг үр бүтээлтэй ажиллуулах байгууллага болон хөгжих
НИЙТЭЛСЭН: 2018-12-06 өдөр 17:06:3 цаг